DigiAid DigiFix Clinicua Noruega Guatemala

Guatemala, Clinica Noruega

Flere av kundene til DigiFix AS har ideer til hvor vi kan levere PC-er. Vi trenger alltid mer hjelp. Denne gangen har vi fått god hjelp med å levere PC-er til en klinikk i Guatemala: Clinica Noruega. Under finner dere linker til både facebook og hjemmeside for klinikken. Det har gått PC-er til to forskjellige steder. …

Les mer