Støtt arbeidet vårt ❤

Det er mange måter man kan bidra på til arbeidet vårt. Vi ønsker å motta brukt utstyr som datamaskiner, smarttelefoner og nettbrett, men også økonomisk støtte. Pengegaver er en viktig del av støtten som muliggjør de daglige operasjonene våre. Pengene vil gå til blant annet reservedeler til utstyr som trenger mindre reparasjoner, frakt av utstyr, leie av lokaler, telefonabonnement, strøm, nettsider, regnskapsfører, ++. Det er dessverre mange små utgifter som er nødvendige for at vi får gjort arbeidet vårt. Ingen i DigiAid er per dags dato lønnet, eller får noen økonomisk kompensasjon for jobben sin. Alt drives på frivillig basis, og vi holder alle administrative utgifter til et absolutt minimum og forsøker så godt vi kan å få redusert så mange utgifter vi kan.

DigiAid er registrert hos Skattemyndighetene som godkjent organisasjon for skattefradrag på økonomiske gaver

Ønsker du å støtte oss med et mindre beløp under 500 kroner som ikke utløser skattefradrag, så er det enklest å bruke Vipps.

Ønsker du derimot å støtte oss med mer enn 500 kroner, så er det best å bruke bankoverføring til kontonummeret vårt under. I så fall skriv «Donasjon» i meldingsteksten, og send oss en e-post til donasjon@digiaid.org med ditt navn, adresse, telefonnummer og personnummer samt beløpet som er donert, eller infoen til personen som man ønsker at skal stå som giver. Er du en bedrift, så oppgi organisasjonsnummer istedenfor personnummer.

DigiAid tar seg så av resten med skattemyndighetene, og beløpet vil bli automatisk registrert i Skattemeldingen for neste år.


Vipps-nummer:

12513

Du kan også søke på DigiAid i appen.

Tusen takk! ❤😃

Kontonummer:

1503.59.17354