Ananda Marga, Skole i Bangalore, India

Dette prosjektet er lokalisert på en lokal skole i Bangalore sentralt i India. DigiAid har levert to PC-er til bruk på jente- og kvinne-fløyen. Dette er en skole for fattige barn som ikke selv eller ved hjelp av foreldre klarer å betale for skolegang. Det er mer enn 100 barn på denne skolen som alle trenger hjelp for å få gjennomført skolegangen sin. DigiAid på sin side har donert PC-er slik at de kan få tilgang på nye og fantastiske verktøy for å videreutvikle seg i den digitale verden.

DigiAid donert pcer til skole i Bangalore
DigiAid donert pcer til skole i Bangalore