Flyktningmottak i Porsgrunn

Dette prosjektet startet som de fleste andre, ved en tilfeldighet. Vi er veldig stolt av alt vi gjør her og skryter selvfølgelig av DigiAid når vi kan. Det gode ryktet sprer seg raskt og vi fikk et tips i fra faren til en ansatt hos DigiFix. Han hjelper til på et flyktningemottak i Porsgrunn og lurte på om ikke vi hadde noe som passet for dem. Vi fant raskt frem to stasjonære datamaskiner og gjorde dem klar med engelsk språk. De ble plassert i to av husene som er med i flyktningemottaket.

PC-ene er i bruk for at de skal raskere lære seg norsk og for å holde kontakt med familien.

Vi fikk tilbake innrammet bilde av PC-bruk: