About us

DigiAid startet som et resultat av flere års drift ved DigiFix AS, hvor vi innimellom mottok pc-er som kundene ønsket å fikse opp i, men som ikke ville lønne seg om man sammenlignet prisen med å kjøpe ny. I disse tilfellene ønsket kundene som regel å kjøpe ny, og da resirkulere den gamle pc-en etter at vi hadde tatt ut harddisken med alle kundens data. Etter hvert slo det oss at disse pc-ene med litt reparasjon og kjærlighet kunne fått et nytt liv og som helt sikkert noen rundt om i verden ville blitt veldig glade for. Da vi kom over et prosjekt i Nepal som ønsket å sette opp internett i en fjellandsby høyt oppe i Himalaya slo vi til og ble med for å både hjelpe og donere noen av de pc-ene vi hadde gjort i stand. Hele prosjektet ble en kjempesuksess, og du kan lese mer om dette her. Slik startet det hele og DigiAid var i gang!

Vårt mål

Målsettingen til DigiAid er å gjøre det digitale universet tilgjengelig for alle. Det er vår overbevisning at spredningen av digitale medier kan bidra til å løse problemer knyttet til sosial ulikhet, fattigdom, analfabetisme, korrupsjon og fiendeskap. I dagens samfunn kreves det stadig mer kunnskap om bruk av IT-systemer for å kunne delta. Tjenester som bank og levering av selvangivelse har i løpet av det siste tiåret blitt digitalisert. En stor del av handelen foregår via nettbutikker. Telefonsamtaler, personlig kontakt og brev komplementeres av Skype, Facebook og email i den grad at manglende tilgang skaper sosialt utenforskap. Mens digitaliseringen av samfunnet skaper nye muligheter for velstand og vekst skapes også en kløft mellom de som har tilgang på datamaskin og de som ikke har det. Den digitale kløften finnes i Oslo, Norge og verden. DigAid har et lokalt utspring, men holder fast ved en global ambisjon. DigAid skal være en veldedig organisasjon som bygger broer over den digitale kløften mellom fattig og rik globalt og lokalt. DigAid skal være trosnøytral, apolitisk, åpen og demokratisk.